top of page
_20abbd2c-79ca-4a58-8db5-40a8b50ee12f.jpeg

Pest control by natural enemies

Increasing above- and belowground biodiversity in arable leek cultivation to stimulate pest control by natural enemies

Prei is een belangrijk gewas, vooral op zandgrond. Het plaaginsect trips is een groeiend probleem in de preiteelt waardoor bespuitingen meerdere keren gedurende het seizoen nodig zijn. Dit leidt tot problemen met biodiversiteit en gezondheid. Met de sector ontwikkelen we praktische kennis over het stimuleren van natuurlijke vijanden van trips met behulp van bloeiende planten en bodembewerking. We doen dit in veldexperimenten en - met telers - op preivelden. Samen versnellen we de transitie naar duurzame trips reductie in de teelt van prei en andere gewassen, met minimale inzet van bestrijdingsmiddelen, meer biodiversiteit en een verbeterde bodemgezondheid.

Our Team

nwologo.jpeg
bottom of page