top of page

Above-belowground interactions

Onderzoeksgroep

GOPR5466.jpeg
IMG_3265.JPG
IMG_3176.jpeg
IMG_3397.jpeg
P1090966.jpeg
20210514_122232.jpg
field3.jpg

Wij onderzoeken hoe planten, microbes en insecten elkaar beïnvloeden. We richten ons in het bijzonder op interacties tussen organismen in de grond en boven de grond op en in planten en bomen. We bestuderen hoe individuen van verschillende soorten interacteren maar ook hoe hele bovengrondse en ondergrondse gemeenschappen met elkaar verbonden zijn. Een centrale vraag in ons onderzoek is hoe we door sturing van het bodemmicrobioom plantengemeenschappen kunnen sturen en plant-plaaginsect relaties kunnen veranderen. We bestuderen deze bovengrondse-ondergrondse interacties in gecontroleerde experimenten in groeikamers en kassen maar ook buiten, in veld experimenten, in natuurlijke gebieden zoals bossen en soortenrijke graslanden en in landbouwgebieden zoals akkers en productiegraslanden.

Onderzoeksprojecten

Onze huidige focus

GOPR5599.jpeg

Silva Nova

Herstel van bodembiologie en bodemfuncties in nieuw aangeplante bossen

Wij bestuderen hoe we de biodiversiteit kunnen verhogen in aangeplante bossen. We onderzoeken hoe we dit kunnen doen in voormalige landbouwgrond, door inoculatie met bodem verzameld uit gevestigde “oude” bossen (met daarin het microbioom, bodem fauna en zaden en wortels), en bestuderen de bovengrondse (planten en insecten) en ondergrondse (microbioom) biodiversiteit en de productiviteit van de nieuwe bossen. Het uiteindelijke doel is het creëren van biodiverse, robuuste en multifunctionele bossen.

Jacobskruiskruid

Biologische bestrijding van jacobskruiskruid met behulp van insecten en microbes

Jacobskruiskruid is een plant die Europa thuishoort maar de laatste decennia erg aan het woekeren is in natuurgebieden, wegbermen, parken en tegenwoordig zelfs in akkers en tuinen. Het is een giftige plant en problematisch voor paarden- en veehouders omdat de alkaloiden die de plant produceert grote schade aan de lever kunnen veroorzaken. Wij onderzoeken de factoren die de groei van deze plant onderdrukken. We doen onderzoek naar bacteriën en schimmels in de bodem en in de plant zelf, naar verschillende soorten insecten die in de natuur op de plant voorkomen, en we kijken naar de rol van buurplanten en verstoring van de bodem. We onderzoeken ook de rol van de alkaloiden in plant-insect en plant-microbe interacties.

IMG_4453.jpeg
20210514_122232.jpg

Veld Experimenten

Bodemtransplantaties voor ecosysteemherstel

In verschillende veldexperimenten onderzoeken we hoe planten de bodem waarin ze groeien beïnvloeden en hoe die veranderingen in de bodem andere planten kunnen beïnvloeden die daar later groeien en de insecten op die planten. We onderzoeken ook hoe we door middel van inoculatie met bodem uit natuurgebieden het natuurherstelproces op nieuwe locaties kunnen versnellen.

Contact us

Sylviusweg 72, 2333 BE
2333 BE Leiden, Netherlands

071 527 5000

  • Twitter

Thanks for submitting!

bottom of page